Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-007452-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tư pháp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Là 05 ngày làm việc, trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không qua 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với công dân: Người có nhu cầu đăng ký kết hôn, phải đến Ủy ban nhân dân nơi bên nam hoặc bên nữ cư trú nộp hồ sơ đăng ký kết hôn cho cán bộ Tư Pháp - Hộ Tịch và được trả kết quả theo đúng thời hạn quy định
Đối với cơ quan nhà nước: - Bước 1: Cán bộ được giao phụ trách tại phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận yêu cầu đăng ký kết hôn của đương sự và viết phiếu hẹn thời hạn giải quyết hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hoặc chưa hợp lệ theo quy định thì từ chối hoặc yêu cầu đương sự bổ sung theo quy định.
- Bước 2: Xem xét, trình ký: Sau khi kiểm tra hồ sơ đầy đủ theo quy định, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Ban Tư pháp xã. Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch ghi và giấy chứng nhận kết hôn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký và vào sổ lưu trữ hồ sơ hộ tịch, lưu tàn thư hộ tịch.
- Bước 3: Trả kết quả: Sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký vào Giấy chứng nhận kết hôn, cán bộ tư pháp - hộ tịch chuyển cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để cấp xã cấp cho mỗi bên nam, nữ một bản chính giấy chứng nhận đăng ký kết hôn theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên;
- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;
- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại Điều 10 của Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000.;
- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân còn giá trị theo quy định của pháp luật.
- Tờ khai đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Trong trường hợp cư trú ở xã, phường, thị trấn khác).
- Chứng minh nhân dân các bên phô tô.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký kết hôn
Tải về

0
20