Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-007658-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tư pháp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao giấy khai sinh, khai tử, kết hôn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, hộ gia đình: Các giấy tờ chứng minh hoặc trình bày bằng miệng là trước kia mình đã đăng ký hộ tịch cho đối tựơng mình yêu cầu cấp bản sao
B. Đối với cơ quan nhà nước: - Bước 1 : Tiếp nhận hồ sơ: cán bộ tự pháp - hộ tịch tiếp nhận hồ sơ hoặc đề nghị đương sự trình bày nội dung yêu cầu, hồ sơ đầy đủ thì giải quyết ngay. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu đương sự bổ sung theo quy định
- Bước 2 : Kiểm tra hồ sơ, trình ký.
Cán bộ Tư pháp hộ tịch kiểm tra sổ bộ gốc hiện đang lưu trữ tại cơ quan, nếu có cấp số lượng theo yêu cầu của đương sự.
- Bước 3 : Tra kết quả.
Các giấy tờ chứng minh hoặc trình bày bằng miệng là trước kia mình đã đăng ký hộ tịch cho đối tượng mình yêu cầu cấp bản sao
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [10]
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà ở xã hội - Đăk Nông
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà ở xã hội - Đăk Nông
Tiếp vào cơ sở bảo trợ xã hội nhận đối tượng tự nguyện - Đăk Nông
Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với: - Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập; - Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập; - Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương - Đăk Nông
Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật - Đăk Nông
Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật - Đăk Nông
Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội - Đăk Nông
Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội - Đăk Nông
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã - Đăk Nông
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) - Đăk Nông
TTHC đang xem
Cấp bản sao từ sổ bộ gốc về khai sinh, khai tử, kết hôn - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-007658-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
20