Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-007748-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Không quá 30 ngày làm việc (45 ngày đối với vụ việc phức tạp) kể từ ngày có quyết định thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn không quá 45 ngày làm việc (60 ngày đối với vụ việc phức tạp) kể từ ngày thụ lý
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường
: - Bước 3:
Bước 2: Thẩm tra, xác minh vụ việc.
Tiến hành các nghiệp vụ cơ bản để thẩm tra, xác minh.
Lập báo cáo thẩm tra, xác minh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Tiến hành các nghiệp vụ cơ bản để tiến hành thẩm tra, xác minh.
+ Lập báo cáo thẩm tra, xác minh gửi Ủy ban nhân dân tỉnhỦy ban nhân dân tỉnh ra quyết định và công bố quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.
Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định và công bố quyết định giải quyết tranh chấp đất đai
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai của đương sự (bản chính).
- Biên bản hoà giải của xã, phường, thị trấn (bản sao có công chứng).
- Các giấy tờ, chứng cứ khác có liên quan.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu (lần 1) - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-007748-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
12