Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-009233-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông Đăk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Đăk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Đối với các tổ chức, cá nhân:
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận Văn thư của Sở Thông tin và Truyền thông Đăk Nông (Đường 23/3, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông).
- Nhận văn bản chấp thuận thành lập cơ quan đại diện báo chí và hoạt động của phóng viên thường trú tại Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông.
Bước 2: * Đối với cơ quan tiếp nhận:
- Văn thư tiếp nhận hồ sơ (công văn đến) ghi số, vào sổ công văn đến và chuyển Lãnh đạo Sở duyệt chuyển công văn đến Phòng Báo chí Xuất bản.
- Phòng Báo chí Xuất bản tiếp nhận, kiểm tra tính chính xác của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Sở sẽ có văn bản chấp thuận thành lập cơ quan đại diện báo chí và hoạt động của phóng viên thường trú tại địa phương.
+ Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì sẽ yêu cầu tổ chức có nhu cầu thành lập cơ quan đại diện bổ sung và sẽ có văn bản chấp thuận.
- Trả văn bản chấp thuận thành lập cơ quan đại diện báo chí tại địa phương và hoạt động của phóng viên thường trú cho tổ chức xin thành lập.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Cơ quan báo chí muốn thành lập cơ quan đại diện tại một địa phương phải có đủ các điều kiện sau: a) Có trụ sở đã đặt cơ quan đại diện ổn định từ ba (03) năm trở lên; b) Có phương tiện nghiệp vụ, kỹ thuật, tài chính đảm bảo cho hoạt động của cơ quan đại diện; c) Có nhân sự do một người đứng đầu là Trưởng cơ quan đại diện để chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của cơ quan đại diện. Trưởng cơ quan đại diện phải là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí, đã được cấp thẻ nhà báo.
- Tiêu chuẩn phóng viên thường trú: Phóng viên thường trú (thuộc cơ quan đại diện hoặc hoạt động độc lập) phải là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí hoặc được cơ quan báo chí ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của Bộ luật Lao động; đã được cấp Thẻ nhà báo tại cơ quan báo chí xin đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú; có đủ phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời hạn 01 năm tính đến khi cơ quan báo chí xin phép đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú.
a) Văn bản đề nghị cho phép đặt cơ quan đại diện có ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động báo chí;
c) Sơ yếu lý lịch của người được cử làm người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú;
d) Danh sách nhân sự của cơ quan đại diện;
đ) Văn bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đại diện;
e) Bản sao có chứng thực Thẻ nhà báo của người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép thành lập cơ quan đại diện báo chí và hoạt động của phóng viên thường trú - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-009233-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Báo chí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
62