Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-009268-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: An toàn lao động
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối cá nhân, tổ chức: Bước 1: Hoàn chỉnh hồ sơ theo quy đinh.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, Sở Lao động - Thương binh Xã hội Đắk Nông vào các ngày làm việc trong tuần: Buổi sáng từ 7h30 đến 11giờ; chiều: Từ 13h30 đến 17 giờ.
Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận một cửa theo giấy hẹn.
Đối với Sở Lao động - Thương binh Xã hội: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức: Nếu hồ sơ đầy đủ tiếp nhận xử lý, Nếu hồ sơ còn thiếu thì hướng dẫn cá nhân, tổ chưc bổ sung hồ sơ.
Bước 2: Thanh tra sở xem xét hồ sơ và kiểm tra thực tế tại hiện trường Nếu đủ điều kiện về an toàn lao động thì Chánh thanh tra sở cấp giấy chứng nhận về an toàn lao động theo quy định.
Bước 3: Trả giấy chứng nhận tại bộ phận một cửa.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
a. Những người làm việc liên quan đến Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) của các đơn vị phải được đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ tương xứng với chức trách đảm nhiệm. b. Người chỉ huy nổ mìn do Lãnh đạo đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ký quyết định bổ nhiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây : - Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên một trong các ngành: Khai thác mỏ, hoá chất, sỹ quan công binh, vũ khí đạn, công nghệ hoá thuốc phóng, thuốc nổ và có thâm niên công tác tại lĩnh vực có sử dụng hoặc liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp ít nhất hai năm đối với trình độ đại học, cao đẳng và ba năm đối với trình độ trung cấp kỹ thuật. - Trường hợp tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật không liên quan tới VLNCN, muốn được bổ nhiệm là người chỉ huy nổ mìn phải học tập để nắm vững kỹ thuật nổ mìn, có thâm niên công tác tại lĩnh vực có sử dụng hoặc liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp ít nhất ba năm đối với trình độ đại học, cao đẳng; bốn năm đối với trình độ trung cấp kỹ thuật và được Sở Công nghiệp phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận. Nội dung huấn luyện tại Phụ lục C của TCVN 4586 : 1997. - Đối với các đơn vị kinh tế tập thể hoạt động theo Luật Hợp tác xã, cho phép bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn là thợ mìn đã được đào tạo ở các trường dạy nghề, có chứng chỉ nghề thợ mìn và có thâm niên công tác nổ mìn ít nhất năm năm, được Sở Công nghiệp phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận. Nội dung huấn luyện tại Phụ lục C của TCVN 4586 : 1997. c. Thợ mìn hoặc người lao động làm công việc có liên quan tới VLNCN, ngoài việc được đào tạo và có chứng chỉ chuyên môn phù hợp, còn phải được Sở Công nghiệp phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận. Nội dung huấn luyện tại Phụ lục C của TCVN 4586 : 1997. Thợ mìn hoặc người lao động làm công việc có liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp tại các đơn vị quân đội làm kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng do hệ thống đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ trong quân đội tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận. 4. Điều kiện về sức khỏe : Người lãnh đạo, người lao động của đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải có đủ sức khoẻ theo quy định hiện hành đối với từng ngành nghề cụ thể.
a. Quyết định thành lập đơn vị, đăng ký kinh doanh. Nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phải có giấy phép đầu tư (Bản sao hợp lệ);
b. Giấy phép hoạt động khoáng sản; giấy chứng nhận đăng ký khu vực khai thác khoáng sản; giấy phép thăm dò; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp đồng giao nhận thầu, giấy uỷ quyền thực hiện hợp đồng thi công công trình (Bản sao hợp lệ);
c. Quyết định giao đất hoặc cho thuê đất do cơ quan có thẩm quyền cấp (Bản sao hợp lệ);
d. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy;
đ. Bản sao hợp lệ giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định số 08/2001/NĐ-CP, ngày 22/02/2001 của Chính phủ, quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và Thông tư số 02/2001/TT-BCA, ngày 04/5/2001 của Bộ Công an, hướng dẫn thi hành Nghị định này;
e. Bản sao hợp lệ chứng nhận các biện pháp đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động của Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
f. Thiết kế nổ mìn đối với các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản quy mô công nghiệp; Phương án nổ mìn đối với hoạt động khai thác mỏ làm vật liệu thông thường quy mô nhỏ hơn 100.000 m3/năm, khai thác tận thu khoáng sản, các hoạt động phục vụ mục đích sản xuất, đào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học khác. Thiết kế hoặc Phương án nổ mìn phải được lãnh đạo đơn vị duyệt;
Trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, khu vực có các di tích lịch sử, văn hoá, các công trình an ninh, quốc phòng hoặc các công trình quan trọng khác của quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng do nổ mìn, Thiết kế nổ mìn phải được Sở Công nghiệp thẩm định và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
g. Bản sao hợp lệ Thiết kế thi công hạng mục công trình đã được phê duyệt (đối với hoạt động thi công công trình);
h. Danh sách những người làm việc liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp lập theo mẫu tại Phụ lục 6 kèm theo Quy định này. (Kèm theo bản sao hợp lệ bằng cấp, chứng chỉ, hợp đồng lao động); Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn của Lãnh đạo đơn vị;
i. Kế hoạch sử dụng VLNCN. theo mẫu tại Phụ lục 5 kèm theo Quy định này;
Hồ sơ kho bảo quản VLNCN, phương tiện nổ mìn thoả mãn các quy định tại TCVN 4586 : 1997.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
Không có
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận an toàn lao động trong sử dụng vật liệu nổ và khai thác đá lộ thiên - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-009268-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
An toàn lao động
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
16