Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-012305-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Không tính thời gian tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành:
Tếp nhận hồ sơ tại Văn phòng Sở, sau đó chuyển hồ sơ sang lãnh đạo Sở xử lý và chuyển về phòng chuyên môn
Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn:
- Nếu hồ sơ chưa được lập đúng theo quy định thì phòng chuyên môn hướng dẫn bằng văn bản hoặc trực tiếp hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ cho hợp lệ.
- Nếu hồ sơ đã được lập đúng, đủ theo quy định thì phòng chuyên môn sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ.
- Sau khi có kết quả thẩm định hồ sơ thì tổ chức, cá nhân xin gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính tại văn phòng sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 3: Lập hồ sơ và chuyển sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép
Bước 4: Nhận Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất được gia hạn tại văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Phòng văn thư)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Trong quá trình hành nghề, tổ chức, cá nhân được cấp phép thực hiện đúng theo nội dung quy định của giấy phép và các quy định của pháp luật về tài nguyên nước;
2. Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép, giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất 30 ngày.
3. Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề (sau đây gọi chung là người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật) phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ:
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các nghành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghành nghề; hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề;
- Đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất 10 công trình thăm dò , khai thác nước dưới đất;
b) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa:
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các nghành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề;
- Đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất 5 công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm trở lên;
c) Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải là người của tổ chức, cá nhân hành nghề hoặc có hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân hành nghề theo quy định của pháp luật về lao động.
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề;
- Bản sao giấy phép đã được cấp;
- Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp;
- Đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép mà có sự thay đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật thì ngoài những tài liệu quy định trên, hồ sơ còn có:
+ Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật và hợp đồng lao động giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật;
+ Bản khai kinh nghiệm chuyên môn của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất đã thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất: Mẫu số 02a
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất: 280.000đ/hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất được gia hạn - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-012305-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20