Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-012380-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tư pháp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: Người có yêu cầu đăng ký lại việc tử phải nộp tờ khai theo mẫu quy định. Trường hợp đăng ký lại việc tử tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đăng ký lần đầu thì tờ khai phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đã đăng ký trước đây. Trường hợp có bản sao hợp lệ của giấy chứng tử đăng ký lần đầu thì tờ khai không phải xác nhận nơi đã đăng ký trước, bản sao này được thu hồi và lưu hồ sơ cùng với tờ khai
Đối với cơ quan nhà nước: - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ được giao phụ trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp đương sự chưa đầy đủ giấy tờ thì yêu cầu đương sự bổ sung hồ sơ.
- Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và trình ký: Khi nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai tử, Giấy chứng tử có đóng dấu “đăng ký lại” trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho đương sự một bản chính Giấy chứng tử. Bản sao Giấy chứng tử được cấp theo yêu cầu của người đi khai tử.
Các giấy tờ kiên quan đến việc đăng ký lại việc tử được thu hồi và lưu hồ sơ. Trong cột ghi chú của mã số đăng ký khai tử cho đương sự ghi dòng “đăng ký lại”.
- Bước 3: Trả kết quả: Sau khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ký giấy chứng tử, cán bộ Tư pháp hộ tịch chuyển cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để cấp cho đương sự 01 bản chính giấy chứng tử.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc khai tử đã được đăng ký nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thì đăng ký lại
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Tờ khai đăng ký lại việc tử (theo mẫu quy định).
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ ( nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc tử
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc tử - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-012380-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16