Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-012713-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dânxã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tư pháp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng thực di chúc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: Chuẩn bị:
- Bản Di chúc; Hộ khẩu thường trú; Chứng minh nhân dân (người để lại tài sản, người được hưởng di chúc) ; Bản sao Giấy khai sinh của người đưởng hưởng di chúc. Người yêu cầu chứng thực ghi Phiếu yêu cầu chứng thực theo mẫu quy định, xuất trình giấy tờ tuỳ thân và giấy tờ cần thiết để thực hiện việc chứng thực. Trong trường hợp hợp đồng liên quan đến tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, thì người yêu cầu chứng thực phải có đầy đủ giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đó. Trong trường hợp tính mạng bị cái chết đe doạ do bệnh tật hoặc nguyên nhân khác mà người lập di chúc không thể đến trụ sở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực, thì việc chứng thực di chúc được thực hiện tại chỗ ở hoặc nơi có mặt của người lập di chúc. Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu việc chứng thực di chúc; không chứng thực di chúc thông qua người khác.
Đối với cơ quan nhà nước: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
- Cán bộ được giao phụ trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ để chuyển cho Ban Tư pháp xã. Trường hợp đương sự chưa đầy đủ giấy tờ thì yêu cầu đương sự bổ sung hồ sơ.
- Tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ do người yêu cầu chứng thực xuất trình; hướng dẫn thủ tục, trình tự thực hiện chứng thực cho người yêu cầu, chứng thực, nếu cần thiết.
- Giải thích cho người yêu cầu chứng thực hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc chứng thực
Bước 2: Xem xét hồ sơ, trình ký: Sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ cán bộ tư pháp trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã ký chứng thực. Trường hợp cần xác minh thì cán bộ tư pháp viết giấy hẹn và tiến hành xác minh theo quy định.
- Bước 3: Trả kết quả: Sau khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký chứng thực, cán bộ Tư pháp hộ tịch chuyển cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hò sơ cho đương sự và thu lệ phí theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép; nội dung không trái với pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái với các quy định của pháp luật; di chúc của người đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải được lập thành văn bản và được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý; di chúc của người hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản
- Bản di chúc;
- Hộ khẩu gia đình;
- Chứng minh nhân dân;
- Bản sao giấy khai sinh của người được hưởng di sản;
- Các giấy tờ tuỳ thân khác;
- Các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản (nếu tài ẩn có giấy tờ sở hữu, quyền sử dụng).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Di Chúc (Mẫu 2-DC, , mục II, Phụ lục I)
Tải về
Phiếu yêu cầu chứng thực (Mẫu 31/PYC); Di chúc
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực 20.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực Di chúc - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-012713-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
22