Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-012868-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tư pháp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng thực giấy ủy quyền
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: Chuẩn bị:
- Giấy ủy quyền;
- Giấy Chứng minh nhân dân;
- Hộ khẩu thường trú;
- Người ủy quyền đọc lại Giấy ủy quyền và ký trước mặt người có thẩm quyền chứng thực.
Đối với cơ quan nhà nước: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ được giao phụ trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Ban Tư pháp xã. Trường hợp đương sự chưa đầy đủ giấy tờ thì yêu cầu đương sự bổ sung hồ sơ.
Bước 2: Xem xét hồ sơ, trình ký:
- Cán bộ Tư pháp hộ tịch xem xét nội dung giấy ủy quyền có phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội; Tại thời điểm chứng thực người ủy quyền có năng lực hành vi dân sự hay không.
- Nếu đúng quy định thì cán bộ tư pháp tiếp nhận và giao cho người ủy quyền ký trực tiếp vào giấy ủy quyền và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký chứng thực.
Bước 3: Trả kết quả: Sau khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký chứng thực, cán bộ Tư pháp hộ tịch chuyển cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả hồ sơ cho đương sự và thu lệ phí theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người uỷ quyền có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; nội dung uỷ quyền phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội
- Giấy ủy quyền;
- Giấy Chứng minh nhân dân;
- Hộ khẩu thường trú.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực 10 000 đồng/ trường hợp

0
22