Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-016523-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục du lịch - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến cơ quan nhà nước nên doanh nghiệp đặt trụ sở chính
Đối với cơ quan nhà nước: - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân. trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ yêu cầu bổ sung.
- Bước 2: Xem xét hồ sơ và trả kết quả.
Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương để xem xét cấp giấy phép.
Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.
( Trường hợp không đủ tiêu chuẩn và từ chối cấp giấy phép cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh và trung ương phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Điều kiện 1: Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.
- Điều kiện 2: Có phương án kinh doanh lữ hành; Có chương trình du lịch cho khách du lịch theo phạm vi kinh doanh:
- Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch về Việt Nam;
- Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch nước ngoài;
- Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.
- Điều kiện 3: Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
- Điều kiện 4: Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
- Điều kiện 5: Có tiền ký quỹ theo đúng quy định của Chính phủ (Mức ký quỹ là 250 triệu đồng)
- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, phương án kinh doanh lữ hành, chương trình du lịch cho khách quốc tế, giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành, bản sao thẻ huớng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành, giấy chứng nhận tiền ký quỹ.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai thời gian hoạt động trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành
Tải về
Mẫu đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Tải về
Mẫu phương án kinh doanh lữ hành quốc tế
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế 1.200.000 đồng/ giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-016523-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Lữ hành
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23