Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-020385-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Khách sạn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân: Ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, các cơ sở lưu trú du lịch phải gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
Đối với cơ quan nhà nước: * Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ;
* Bước 2: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập tổ thẩm định gồm ba cán bộ, công chức am hiểu chuyên môn nghiệp vụ quản lý du lịch của Sở;
- Tổ thẩm định lập báo cáo kết quả đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch:
+ Tờ trình kết quả thẩm định và đề xuất xếp hạng;
+ Biên bản thẩm định cơ sở lưu trú du lịch;
+ Biên bản làm việc của tổ thẩm định;
+ Hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định tại mục 7.
* Bước 3: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận hạng sao. Trường hợp không ra quyết định công nhận hạng phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.
- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch;
- Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;
- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch;
- Bản sao có giá trị pháp lý:
+ Danh sách người quản lý cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);
+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;
+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;
+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có dịch vụ ăn uống);
- Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản làm việc của Tổ thẩm định
Tải về
Biên bản thẩm định cơ sở lưu trú du lịch
Tải về
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch
Tải về
Mẫu đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
Tải về
Tờ trình về kết quả thẩm định và đề xuất xếp hạng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Loại đạt tiêu chuẩn 300.000 đồng/lần/cơ sở
Loại đề nghị xếp hạng 1 sao, 2 sao 500.000 đồng/lần/cơ sở
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quyết định công nhận hạng lại cơ sở lưu trú du lịch từ 02 sao trở xuống - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-020385-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Khách sạn
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
25