Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-020543-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban quản lý các khu, điểm du lịch
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân: Giấy chứng nhận (thẻ) thuyết Minh viên được cấp lại trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng
Đối với cơ quan nhà nước: - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: cán bộ văn hoá bảo tàng tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân. trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ yêu cầu bổ sung.
- Bước 2: xử lý hồ sơ và trả kết quả:
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đơn, Sở Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm xem xét cấp giấy chứng nhận; trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị cấp.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có quốc tịch Việt Nam, thường trú ở địa phương hoặc làm việc tại khu du lịch, điểm du lịch;
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
- Có đủ sức khỏe khi hành nghề thuyết minh viên;
- Đã tham dự lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch;
- Có cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của khu, điểm du lịch và của ngành du lịch.
- Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận (thẻ) Thuyết Minh viên.
- Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho Thuyết Minh viên do cơ quan nhà nước về du lịch có thẩm quyền cấp.
- Giấy xác nhận thẻ bị mất hoặc bị hư hỏng, kèm theo 2 ảnh 4cmx6cm.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đề nghị cấp,đổi, cấp lại Giấy Chứng nhận Thuyết Minh viên
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thu theo cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 200.000 đồng/ thẻ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy chứng nhận Thuyết minh viên - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-020543-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Lữ hành
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
17