Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-027725-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Đắk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa của Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Đắk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp giấy phép lao động
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân và tổ chức: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
+ Người lao động điền vào 02 mẫu phiếu quy định trong hồ sơ, gồm: Phiếu đăng ký tuyển dụng lao động, bản lý lịch tự thuật. Sau đó nộp cho người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp, giấy chứng nhận sức khoẻ, Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, 03 (ba) ảnh mầu và bản sao giấy phép lao động đang còn hiệu lực.
+ Người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam hoàn thành Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động theo mẫu quy định trong hồ sơ.
Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động tại bộ phận một cửa của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đường 23/3 thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông (Trường hợp người nước ngoài không làm việc thường xuyên thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động nộp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đóng trụ sở chính của người sử dụng lao động).
+ Thời gian nộp: Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 10h30’ (Các ngày trong tuần trừ thứ hai là từ 8h30’ đến 11h00’); Buổi chiều: Từ 14h00’ đến 16h30’ (Các ngày trong tuần trừ thứ sáu là từ 13h30’ đến 15h30’).
Bước 3: Nhận giấy phép và trao lại cho người lao động là người nước ngoài.
Đối với Sở Lao động - TBXH: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.
- Nếu hồ sơ đã đầy đủ đúng theo quy định thì tiếp nhận và trao phiếu hẹn cho đối tượng nộp hồ sơ.
- Nếu hồ sơ còn thiếu thì hướng dẫn cụ thể cho đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Xử lý hồ sơ.
- Chuyển phòng chuyên môn kiểm tra, xem xét hồ sơ.
- Phòng chuyên môn hoàn thành phôi giấy phép, trình lãnh đạo Sở ký giấy phép và trả về bộ phận một cửa.
Bước 3: Cấp giấy phép.
- Bộ phận một cửa trả kết quả cho người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam đúng thời gian theo phiếu hẹn.
- Thời gian trả: Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 10h30’ (Các ngày trong tuần trừ thứ hai là từ 8h30’ đến 11h00’); Buổi chiều: Từ 14h00’ đến 16h30’ (Các ngày trong tuần trừ thứ sáu là từ 13h30’ đến 15h30’).
1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam theo mẫu số 4.
2. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT - BLĐTBXH.
3. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.
4. Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này và có dán ảnh của người nước ngoài.
5. Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài hoặc giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam.
6. Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài bao gồm bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với chuyên môn, công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
7. 03 (ba) ảnh mầu (kích thước 3cm x 4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.
8. Bản sao giấy phép lao động đang còn hiệu lực.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài theo mẫu số 2
Tải về
Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài theo mẫu số 1
Tải về
Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam theo mẫu số 4
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài (đã được cấp giấy phép lao động - giấy phép lao động đang còn hiệu lực) có nhu cầu giao kết thêm hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-027725-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
27