Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-028853-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Thời hạn xem xét sự hợp lệ của hồ sơ: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Thời hạn xem xét cấp sổ: 12 (mười hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.Thời gian từ khi Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đến lúc Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ bổ sung do đơn vị gửi đến không tính vào các thời hạn nêu trên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Xem xét sự hợp lệ của hồ sơ:
Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét sự hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời bằng văn bản. Khi xác định hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Sở Tài nguyên và Môi trường không cần thông báo và đương nhiên hiểu rằng hồ sơ đã được chấp nhận sau khi kết thúc thời hạn xem xét.
Bước 2: Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
Khi hồ sơ đã hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
Đơn xin đăng ký hành nghề chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu đơn đăng ký;
Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (nếu có);
Tất cả các bản sao nêu trên không cần công chứng nhưng phải được chủ nguồn thải đóng dấu xác nhận.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn: Phụ lục 1 A Đơn đăng ký Chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-028853-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
34