Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-035112-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y Tế tỉnh; Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hoá-Thông tin
Đối với cơ quan nhà nước: - Sau khi nhận đủ các loại giấy tờ quy định, Sở Văn hoá-Thông tin có Biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và vào Sổ tiếp nhận hồ sơ.
- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hoá-Thông tin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo và nêu rõ lý do.
- Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức cá nhân xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.
- Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa.
- Mẫu (makét) sản phẩm quảng cáo in màu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo, có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02) bản.
+ Đối với quảng cáo hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực Y Tế phải có giấy tờ kèm theo quy định tại điểm 1.5, khoản 1, mục II thông tư số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN&PTNN-BXD ban hành ngày 28/2/2007.
+ Đối với quảng cáo hàng hóa, dịch vụ trên các phương tiện bảng, biển, panô một mặt trên 40m2 trở lên phải có văn bản thỏa thuận của sở Xây dựng. Ngoài các giấy tờ được quy định tại điểm 1.7, khoản 1, mục II thông tư số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN&PTNN-BXD ban hành ngày 28/2/2007 thì phải có các loại giấy tờ quy định sau:
- Bản sao có công chứng một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thỏa thuận hoặc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp, có chữ ký của chủ đầu tư công trình quảng cáo; trường hợp công trình quảng cáo có gắn với công trình đã có trước thì phải có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước.
- Bản thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo
Tải về
Giấy biên nhận
Tải về
Giấy phép thực hiện quảng cáo
Tải về
Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu lệ phí quảng cáo trên bảng, biển, panô, băng rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước vật thể di động và các hình thức tương tự khác mức thu cụ thể như sau - Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô có diện tích từ 40m2 trở lên: 600.000đ/ giấy phép/ bảng, biển, panô. - Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000đ/ giấy phép/ bảng, biển, panô. - Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000đ/ giấy phép/ bảng, biển, panô. - Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000đ/ giấy phép/ bảng, biển, panô. - Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô có diện tích dưới 10m2: 100.000đ/ giấy phép/ bảng, biển, panô. - Lệ phí thực hiện quảng cáo trên băng rôn (bao gồm cả băng rôn dọc và băng rôn ngang) 50.000đ/ cái (tổng số lệ phí một lần cấp giấy phép không quá 2.000.000đ).
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô, băng rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước vật thể di động và các phương tiện khác - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-035112-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Quảng cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
32