Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-038375-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ theo mẫu của Bộ Thương mại đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương (tại khu Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).
- Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ, cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ phải ghi giấy biên nhận và hẹn thời gian trả lời cho thương nhân. Giấy biên nhận hồ sơ được lập thành 02 liên theo mẫu TB-1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 06/2006/TT-BTM ngày11/04/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại, 01 liên giao cho thương nhân đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ và 01 liên lưu tại cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ.
- Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ phải thông báo bằng văn bản cho thương nhân nộp hồ sơ về yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ theo mẫu TB-2 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 06/2006/TT-BTM ngày11/04/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại. Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm thương nhân đăng ký dấu nghiệp vụ bổ sung hồ sơ đầy đủ.
Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7 giờ 30 phút ( riêng sáng thứ 2 từ 8 giờ 30 phút ) đến 11 giờ chiều từ 14 giờ ( riêng chiều thứ sáu là 15 giờ 30 phút ) đến 16 giờ 30 phút từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ nghỉ).
Xử lý hồ sơ: Sau khi tiếp nhận, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương chuyển hồ sơ đến lãnh đạo Sở Công Thương để có ý kiến chỉ đạo trực tiếp cho Phòng Quản lý thương mại. Phòng Quản lý thương mại cử chuyên viên thẩm định hồ sơ để trình lãnh đạo xét duyệt:
- Trường hợp chấp thuận đăng ký dấu nghiệp vụ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ có trách nhiệm thông báo việc chấp thuận đăng ký cho thương nhân bằng văn bản theo mẫu TB-3 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận của cơ quan đăng ký, thương nhân có trách nhiệm mang con dấu nghiệp vụ của mình đến trụ sở cơ quan đăng ký để đăng ký vào Sổ đăng ký dấu nghiệp vụ theo mẫu MSĐKCD tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
Trường hợp từ chối đăng ký dấu nghiệp vụ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ phải thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối theo mẫu TB-4 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
Giao trả kết quả giải quyết: Sau khi hoàn tất các khâu xử lý hồ sơ của khách hàng, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương (tại khu Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) đóng dấu, vào sổ và trả kết quả cho tổ chức cá nhân theo phiếu hẹn, thu phí, lệ phí theo quy định; đồng thời vào sổ theo dõi; lưu bản photo kết quả.
Thời gian trao trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 phút ( riêng sáng thứ 2 từ 8 giờ 30 phút ) đến 11 giờ chiều từ 14 giờ ( riêng chiều thứ sáu là 15 giờ 30 phút ) đến 16 giờ 30 phút từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ nghỉ ).
- Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ thực hiện theo mẫu MĐ-1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 06/2006/TT-BTM ngày11/04/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.;
- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đối với thương nhân hoạt động theo pháp luật về đầu tư tại Việt Nam) có ghi rõ ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giám định thương mại;
- Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân dự định đăng ký (ghi theo mẫu Đăng ký con dấu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 06/2006/TT-BTM ngày11/04/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại 20.000đ/mẫu dấu/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại - Đăk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-038375-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Dịch vụ thương mại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20