Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-040241-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động Thương binh và Xã hôi, Công an tỉnh (PC 13, PC 23)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định phải tiến hành thẩm tra hồ sơ; Nếu không đủ điều kiện thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong thời gian 01 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm tra đủ điều kiện phải Chứng nhận đăng ký giấy phép sử dụng VLNVN
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
- Công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính có nhiệm vụ:
+ Viết phiếu nhận hồ sơ để giao cho khách theo mẫu quy định.
+ Nếu hồ sơ không đảm bảo thành phần theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh các giấy tờ trong thành phần hồ sơ.
- Giao hồ sơ sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở đến phòng chuyên môn liên quan ngay trong buổi nhận hồ sơ.
Bước 2: Việc xem xét giải quyết hồ sơ của các phòng chuyên môn:
- Trưởng các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm tham mưu Lãnh đạo Sở giải quyết khi nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển đến đảm bảo yêu cầu.
Bước 3: Giao trả kết quả giải quyết hồ sơ:
- Sau khi có kết quả giải quyết được Lãnh đạo Sở ký duyệt, Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả đóng dấu và trả hồ sơ đã giải quyết cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn; thu phí, lệ phí theo quy định và vào sổ theo dõi.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính, cụ thể như sau:
Sáng: từ 7h30- 11h00 (riêng sáng thứ hai từ 8 giờ 30 phút).
Chiều: từ 14h00- 16h30 (riêng chiều thứ 6 đến 15giờ 30 phút).
- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập đơn vị, đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép đầu tư.
- Bản sao hợp lệ giấy phép hoạt động khoáng sản; giấy chứng nhận đăng ký khu vực khai thác khoáng sản; giấy phép thăm dò; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc hợp đồng giao nhận thầu, giấy ủy quyền thực hiện hợp đồng thi công công trình.
- Bản sao hợp lệ Quyết định giao đất hoặc cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
- Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận đủ điều kiện An ninh trật tự.
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận các biện pháp đảm bảo An toàn- Vệ sinh lao động của Chánh Thanh tra Sở lao động, Thương binh và xã hội.
- Thiết kế nổ mìn đối với các hoạt động thăm dò; thiết kế khai thác mỏ đối với các hoạt động khai thác khoáng sản, khai thác tận thu khoáng sản, Phương án nổ mìn đối với các hoạt động phục vụ sản xuất, đào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học khác. Thiết kế khai thác mỏ phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; Thiết kế, phương án nổ mìn phải được đơn vị duyệt.
Trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, khu vực có các di tích lịch sử, văn hoá, công trình an ninh, quốc phòng hoặc các công trình quan trọng khác của Quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng do nổ mìn, thiết kế nổ mìn phải được Sở Công Thương thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Bản sao hợp lệ Thiết kế thi công hạng mục công trình đã được phê duyệt ( đối với hoạt động thi công công trình).
- Danh sách những người làm việc liên quan đến Vật liệu nổ công nghiệp (kèm theo bản sao hợp lệ bằng cấp, chứng chỉ, hợp đồng lao động).
- Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn của Lãnh đạo đơn vị.
- Kế hoạch sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp.
- Bản sao hợp lệ Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công Thương hoặc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cấp.
- Hồ sơ kho bảo quản Vật liệu nổ công nghiệp, phương tiện nổ mìn thoả mãn các quy định tại QCVN 02: 2008/BCT.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đăng ký giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, phụ lục 2
Tải về
Mẫu danh sách những người làm việc liên quan đến Vật liệu nổ công nghiệp, phụ lục 6
Tải về
Mẫu kế hoạch sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, phụ lục 5
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra hồ sơ đề nghị đăng ký giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-040241-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23