Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-041181-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công thương Đăk Nông
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Đăk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Đăk Nông (Khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông)
Đối với cơ quan cấp phép: Bước 1- Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Đăk Nông.
- Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ theo đúng quy định
- Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì chuyên viên hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại hồ sơ
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính (ngày nghỉ theo quy định) cụ thể như sau:
Sáng từ 07 giờ 30 phút- 11 giờ 00 (riêng sáng thứ hai từ 08 giờ 30 phút)
Chiều từ 14 giờ 00 phút- 16 giờ 30 (riêng chiều thứ 6 đến 15 giờ 30 phút)
Bước 2 - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Đăk Nông
- Chuyên viên trả kết quả thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí, người nhận đem phiếu nộp đến nộp tiền tại Văn phòng Sở.
- Chuyên viên trả giấy phép kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trả kết quả cho người đến nhận. Trường hợp người nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Như bước 1
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện chung:
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau:
+ Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:
- Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật
- Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã
- Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật
- Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật
+ Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
+ Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép
Điều kiện cụ thể:
- Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt, được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành
- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực sản xuất điện ít nhất năm năm. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo và kiểm tra quy trình vận hành và quy trình an toàn
- Các thiết bị của nhà máy điện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn lao động
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
- Hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện phải được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật.
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực
- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc
- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành lưới điện truyền tải, phân phối kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp
- Tài liệu về năng lực truyền tải điện, phân phối điện, cấp điện áp và địa bàn hoạt động
- Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động
- Danh mục các hạng mục công trình điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền
- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền cấp
- Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp giấy phép (đối với tổ chức đang hoạt động)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép Hoạt động điện lực, theo Mẫu số 1
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép hoạt động phát điện 800.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phân phối điện nông thôn tại địa phương - Đăk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-041181-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Điện lực
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24