Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-041191-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công thương Đăk Nông
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Đăk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép: Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Đăk Nông (Khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông).
Đối với cơ quan cấp phép: Bước 1- Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Đăk Nông.
- Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ theo đúng quy định.
- Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính (ngày nghỉ theo quy định) cụ thể như sau:
Sáng từ 07 giờ 30 phút- 11 giờ 00 (riêng sáng thứ hai từ 08 giờ 30 phút).
Chiều từ 14 giờ 00 phút- 16 giờ 30 (riêng chiều thứ 6 đến 15 giờ 30 phút).
Bước 2- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Đăk Nông.
- Chuyên viên trả kết quả thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí, người nhận đem phiếu nộp đến nộp tiền tại Văn phòng Sở.
- Chuyên viên trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trả kết quả cho người nhận. Trường hợp người nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Như bước 1.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện cụ thể:
- Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán buôn điện, bán lẻ điện phải có bằng trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất năm năm.
- Tổ chức, cá nhân hoạt động bán lẻ điện tại nông thôn phải đáp ứng điều kiện: Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải được đào tạo chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có kinh nghiệm ít nhất hai năm trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện.
Điều kiện nội dung:
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau:
+ Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:
- Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;
- Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;
- Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
- Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.
+ Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.
+ Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.
- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.
- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp.
- Cấp điện áp và địa bàn hoạt động.
- Báo cáo tài chính năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động).
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép Hoạt động điện lực, theo Mẫu số 1
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn 700.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn tại địa phương - Đăk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-041191-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Điện lực
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
54