Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-048045-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị thực hiện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị có yêu cầu nâng ngạch, chuyển ngạch công chức, viên chức, có văn bản đề nghị với Sở Nội vụ
Bước 2: Sở Nội vụ hoàn thành thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với cán bộ thuộc diện tỉnh quản lý) hoặc ra văn bản nâng ngạch, chuyển ngạch đối với công chức, viên chức không thuộc diện tỉnh quản lý
1. Công văn đề nghị của đơn vị (theo phân cấp quản lý công chức viên chức).
2. Bản sao quyết định lương hiện hưởng.
3. Bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học có chứng thực.
4. Bản photo quyết định bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức cũ.
5. Bản photo quyết định chức vụ mới nhất (nếu có).
* Đối với trường hợp chuyển ngạch lương do điều động công tác khác, cần bổ sung bản photo quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm của đơn vị sử dụng công chức, viên chức.
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) (02 bộ đối với CBCC thuộc diện tỉnh quản lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xét nâng ngạch, chuyển ngạch công chức, viên chức - Đăk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-048045-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18