Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-048061-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị thực hiện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị có yêu cầu bổ nhiệm công chức, viên chức, có văn bản đề nghị Sở Nội vụ
Bước 2: Sở Nội vụ hoàn thành thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc ra văn bản thoả thuận đối với công chức, viên chức không thuộc diện tỉnh quản lý
1. Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã nêu rõ yêu cầu và nhận xét của đơn vị.
2. Biên bản họp góp ý kiến và phiếu tín nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc (Ban lãnh đạo), cán bộ chủ chốt (đối với cán bộ tại chỗ)
3. Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh và xác nhận của đơn vị tại thời điểm đề nghị)
4. Bản sao :
- Quyết định xếp hạng doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp
- Quyết định lương hiện hưởng
- Các văn bản liên quan đến việc thôi giữ chức vụ đối với người tiền nhiệm trong trường hợp thay thế
- Văn bằng, chứng chỉ có chứng thực
- Quyết định bổ nhiệm chức vụ gần nhất
- Bản kê khai tài sản gần nhất
- Giấy khám sức khỏe (trong vòng 6 tháng)
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) (02 bộ đối với cán bộ công chức thuộc diện tỉnh quản lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-048061-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31