Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-049556-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức tôn giáo gửi Sơ yếu lý lịch của chức sắc, nhà tu hành đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử đến Ủy ban nhân dân cấp xã để được xác nhận
Bước 2: Sau đó tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ về Ủy ban nhân dân tỉnh để được giải quyết (thông qua Sở Nội vụ)
Bước 3: Sở Nội vụ phối hợp với Công an tỉnh xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ra văn bản giải quyết
a. Tờ trình về việc tổ chức lễ hội, trong đó nêu rõ nguồn gốc lịch sử của lễ hội, quy mô, thời gian, địa điểm, kế hoạch, chương trình, nội dung lễ hội.
b. Danh sách Ban Tổ chức lễ hội.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc tôn giáo
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấp thuận đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-049556-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Dân tộc, tôn giáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28