Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-053857-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký Đất đai và Thông tin Tài nguyên Môi trường tỉnh Đắk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 28 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng Đăng ký cấp Giấy chứng nhận thuộc Văn phòng Đăng ký Đất đai và Thông tin Tài nguyên Môi trường.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ lập lại hồ sơ theo quy định.
+ Hồ sơ không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn người nộp đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
+ Tiếp nhận hồ sơ vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.
Bước 3: Chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính
Bước 4: Lập hồ sơ chuyển Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng Đăng ký cấp Giấy chứng nhận thuộc Văn phòng Đăng ký Đất đai và Thông tin Tài nguyên Môi trường
+ Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho quyền sử dụng đất của tổ chức.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ khác về quyền sử dụng đất.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất (Mẫu số 19)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính 100.000 đồng/ Giấy chứng nhận
Lệ phí trích lục 20.000 đồng/lần đăng ký
Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất (Đối với hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh): + Lô đất có diện tích dưới 5000m2: 300.000 đồng/hồ sơ + Lô đất có diện tích từ 5000m2 đến dưới 10.000m2: 600.000 đồng/hồ sơ + Lô đất có diện tích từ 10.000m2 đến dưới 50.000m2: 1.000.000 đồng/hồ sơ + Lô đất có diện tích từ 50.000m2 trở lên: 2.000.000 đồng/hồ sơ + Cấp lại do do bị biến động thu bằng 50% cấp mới
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-053857-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21