Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-062202-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh
Thời hạn giải quyết: + Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;
+ Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản cung cấp thông tin (có xác nhận của cơ quan trực tiếp thực hiện đăng ký nếu người sử dụng thông tin có yêu cầu).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
Bước 2: Giải quyết việc cung cấp thông tin: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu; Xác nhận bằng văn bản về độ tin cậy của nội dung thông tin khi người sử dụng thông tin có yêu cầu. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.
Bước 3: Nhận kết quả cung cấp thông tin tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; qua đường công văn, fax, bưu điện, thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.
Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai;
Văn bản đề nghị cung cấp thông tin;
Hợp đồng cung cấp thông tin (Đối với các trường hợp khai thác dữ liệu cần phải tổng hợp, xử lý trước khi cung cấp cho tổ chức, cá nhân).
Số bộ hồ sơ: Không quy định cụ thể.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hợp đồng cung cấp dữ liệu đất đai
Tải về
Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cung cấp thông tin 30.000 đồng/trường hợp
Căn cứ pháp lý
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đăk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-062202-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Giao dịch bảo đảm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23