Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-074297-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị thực hiện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện
Bước 2: Sở Nội vụ tiếp nhận và kiểm tra, hồ sơ
Bước 3: Phòng chức năng thẩm định hồ sơ
Bước 4: Tham mưu dự thảo Quyết định cử đi học trình giám đốc Sở Nội vụ hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành theo thẩm quyền
- Đơn xin đi học.
- Quyết định cử đi dự tuyển của cấp có thẩm quyền.
- Quyết định tuyển dụng chính thức đủ 24 tháng của cơ quan thẩm quyền.
- Công văn cử đi học của thủ trưởng đơn vị.
- Biên bản họp cơ quan xét cử đi học.
- Giấy báo trúng tuyển.
- Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn liền kề (có công chứng).
- Biên bản họp cơ quan xét cử đi học.
- Giấy khám sức khoẻ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
Không có
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục cử cán bộ công chức đi đào tạo đại học - Đăk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-074297-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
57