Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-083405-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Nếu động vật, sản phẩm động vật đã được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc hoặc được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo quy định thì thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc. Nếu động vật chưa được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định hoặc không có miễn dịch thì thời hạn giải quyết đối với động vật là 31 ngày, đối với sản phẩm động vật là 08 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân đăng ký cấp lại giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra ngoài tỉnh phải đăng ký kiểm dịch với Chi cục Thú y: - Nếu động vật, sản phẩm động vật đã được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc hoặc được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo quy định thì chủ hàng khi vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi tỉnh với số lượng lớn phải khai báo trước ít nhất hai ngày.
- Nếu động vật chưa được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định hoặc không có miễn dịch thì chủ hàng khi vận chuyển động vật ra khỏi tỉnh với số lượng lớn phải khai báo trước ít nhất từ mười lăm đến ba mươi ngày. Đối với sản phẩm động vật chưa được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y phải khai báo trước ít nhất bảy ngày.
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thủ tục theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Chi cục Thú y và tiếp nhận ý kiến trả lời của Chi cục Thú y.
- Nếu lô hàng đủ tiêu chuẩn thì chủ hàng nhận hồ sơ kiểm dịch tại Chi cục, hồ sơ bao gồm; Giấy chứng nhận kiểm dịch, bảng kê mã số đánh dấu động vật theo quy định.
- Nếu không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì chủ hàng phải thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ kiểm dịch.
- Thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc khu cách ly kiểm dịch, nơi bốc xếp.
Đối với Chi cục Thú y: + Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người đăng ký cấp giấy chứng nhận kiểm dịch làm lại hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm xác nhận đăng ký kiểm dịch và thông báo địa điểm, thời gian, nội dung tiến hành kiểm dịch.
Chuẩn bị địa điểm để kiểm dịch và hướng dẫn chủ hàng đưa động vật cách ly kiểm dịch.
Sau khi thực hiện việc kiểm dịch, nếu động vật đủ tiêu chuẩn theo quy định thì Chi cục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch trong phạm vi 24 giờ trước khi vận chuyển.
- Nếu động vật không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, Chi cục không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch, giải thích rõ cho chủ hàng biết và tiến hành xử lý theo quy định.
- Hướng dẫn chủ hàng thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc khu cách ly kiểm dịch, nơi bốc xếp động vật.
Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển theo mẫu quy định
Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có) đối với kiểm dịch động vật
Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm động vật (nếu có) đối với kiểm dịch sản phẩm động vật
Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có) đối với kiểm dịch động vật
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại giấy 10.000đ/lần cấp
Phí kiểm tra lâm sàng + Trâu, bò, ngựa, lừa: 4000 đ/con + Lợn trên 15 kg: 1000 đ/con + Lợn sữa: 500 đ/con + Dê: 2000 đ/con + Chó, mèo: 2.000đ/con + Khỉ, vượn, cáo, nhím, chồn: 5.000đ/con + Hổ, báo, hươu, nai, sư tử, bò rừng: 30.000đ/con. + Rắn, tắc kè, thằn lằn, rùa, kỳ nhông: 500đ/con. + Trăn, cá sấu, kỳ đà: 5.000đ/con. + Chim cảnh các loại: 5.000đ/con. + Chim làm thực phẩm: 30đ/con. + Gia cầm các loại: 50đ/con. + Thỏ: 500đ/con. + Đà điểu một ngày tuổi: 1.000đ/con + Đà điểu trưởng thành: 5.000đ/con. + Ong nuôi: 500đ/đàn + Trứng gia cầm: 2đ/quả. + Trứng đà điểu: 10đ/quả. + Trứng chim cút: 50đ/kg + Trứng tằm: 30.000đ/hộp. + Tinh dịch: 100đ/liều + Thịt động vật đông lạnh vận chuyển từ 9 tấn trở lên: 450.000đ/lô hàng. + Thịt đông lạnh vận chuyển dưới 9 tấn: 50đ/kg. + Ruột khô, bì, gân, da phồng: 100đ/kg. + Phủ tạng, phụ phẩm, huyết gia súc, lòng đỏ và lòng trắng, trứng làm thực phẩm: 10đ/kg. + Đồ hộp các loại (thịt, gan …): 25.000đ/tấn. + Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với sữa và các sản phẩm từ sữa làm thực phầm: 20.000đ/tấn. + Yến: 1.250đ/kg. + Mật ong: 7.500đ/kg. + Sữa ong chúa: 3.000đ/kg. + Sáp ong: 30.000đ/tấn. + Kén tằm: 15.000đ/tấn. + Da trăn, rắn: 100đ/mét. + Da cá sấu: 5.000đ/tấm. + Da tươi, da muối: 1.000đ/tấm. + Da tươi, da muối trên 12 tấn: 250.000đ/lô hàng. + Da các loại khác: 5.000đ/tấn. + Bột huyết, bột xương, bột phụ phẩm, bột thịt, bột lông vũ, bột cá, bột váng sữa và các loại khác làm thức ăn chăn nuôi: 7.500đ/tấn. + Thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật: 2.000/tấn. + Sừng mỹ nghệ: 500đ/cái. + Phế liệu tơ tằm: 15.000đ/tấn
Phí vệ sinh tiêu độc phương tiện trong công tác kiểm dịch (chưa tính hoá chất) + Xe ô tô: 30.000đ/lần/cái. + Máy bay: 500.000đ/lần/cái. + Toa tàu hoả: 50.000đ/toa. + Các loại xe khác (đo theo diện tích bề mặt): 10.000đ/m2. + Sân, bến bãi, khu cách ky kiểm dịch, cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất con giống, cơ sở giết mổ động vật, chế biến sản phẩm động vật: 300đ/m2
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-083405-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21