Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-083407-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y, Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với người đề nghị cấp chứng chỉ: - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thủ tục theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Chi cục Thú y và nhận giấy biên nhận hẹn ngày kiểm tra điều kiện cơ sở.
- Nhận chứng chỉ hành nghề tại Chi cục Thú y (Nếu đủ điều kiện).
Đối với Chi cục Thú y: - Kiểm tra hồ sơ thủ tục:
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người đăng ký cấp chứng chỉ làm lại hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ, Chi cục ghi giấy biên nhận hẹn ngày kiểm tra điều kiện cơ sở, sau khi kiểm tra điều kiện cơ sở, nếu đủ điều kiện thì Chi cục cấp chứng chỉ hành nghề. Nếu không đủ điều kiện thì Chi cục Thú y có văn bản yêu cầu chủ cơ sở tổ chức sửa chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt yêu cầu và hẹn ngày kiểm tra lại.
- Trả kết quả (nếu đủ điều kiện).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các yêu cầu và điều kiện bao gồm:
- Chủ cửa hàng kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thuỷ sản tổi thiểu phải có bằng trung cấp sinh học, nuôi trồng thuỷ sản.
- Người trực tiếp bán hàng tối thiểu phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp tập huấn về lĩnh vực đăng ký hành nghề do Chi cục Thú y cấp.
- Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng đơn vị nơi người đó công tác và được hành nghề trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thuỷ sản;
2. Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có chứng thực);
3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
4. Giấy khám sức khoẻ xác nhận đủ sức khoẻ để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp;
5. 03 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy Chứng chỉ hành nghề 50.000 đ/lần cấp
Phí kiểm tra điều kiện cơ sở 250.000 đ/lần kiểm tra
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-083407-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y, Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28