Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-129505-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tư pháp - Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với người dân: Người yêu cầu xác định lại giới tính phải nộp tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần xác định lại giới tính, văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp để xác định lại giới tính và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc cho xác định lại giới tính tại Phòng Tư pháp (hoặc Phòng một cửa) cấp huyện, thời gian từ 7h đến 11h30’ sáng; 1h30’ đến 5h chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ).
Đối với cơ quan Nhà nước: - Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ phòng tư pháp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận cho đương sự, trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì yêu cầu đương sự bổ sung.
- Bước 2. Xem xét, giải quyết và trả kết quả: trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc xác định lại giới tính có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch và quyết định cho phép xác định lại giới tính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định cho phép xác định lại giới tính. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự. Trường hợp từ chối cải chính hộ tịch phải nêu rõ lý do.
Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp để xác định lại giới tính
- Tờ khai xác định lại giới tính (theo mẫu quy định);
- Bản chính Giấy khai sinh;
- Văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp để xác định lại giới tính;
- Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu và các giấy tờ liên quan.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí hộ tịch 20000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác định lại giới tính - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-129505-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23