Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-130130-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục đào tạo - Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 50 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải thể trường tiểu học tư thục nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thời gian từ 7h đến 11h30’ sáng; 1h30’ đến 5h chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ)
Đối với cơ quan Nhà nước: - Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ Phòng Giáo dục đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung.
- Bước 2. Xem xét, giải quyết và trả kết quả: Phòng Giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện giải trường theo quy định. Sau khi xem xét, nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị giải thể trường đến Uỷ ban nhân dân cấp huyện;
Trong thời hạn 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể trư¬ờng tiểu học.
Trong quyết định giải thể phải ghi rõ lí do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Quyết định giải thể trường tiểu học phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Trường hợp chưa quyết định giải thể trường hoặc chưa cho phép giải thể trường, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường tiểu học; ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giáo dục;
- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;
- Mục tiêu và nội dung hoạt động ghi trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;
- Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân thành lập trường tiểu học.
- Đề án về giải thể;
- Tờ trình về đề án về giải thể và dự thảo Quyết định về giải thể;
- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải thể trường Tiểu học tư thục - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-130130-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
23