Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-130838-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tư pháp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thực hợp đồng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, hộ gia đình: + Biên bản họp gia đình có chữ ký của các thành viên trong gia đình.
+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng bản chính.
+ Hợp đồng cho tặng 03 bộ.
+ Chứng minh thư nhân dân của vợ, chồng; bản sao số hộ khẩu gia đình cả 2 bên cho và tặng.
Đối với cơ quan nhà nước: - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ được giao phụ trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyển cho Ban Tư pháp xã. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu đương sự bổ sung theo quy định.
- Bước 2: Xem xét, trình ký: Cán bộ Tư pháp hộ tịch phối hợp với cán bộ địa chính đi thực địa kiểm tra, xác minh thông tin vị trí đất ngoài thực địa có liên quan đến hồ sơ. Nếu các thông tin về đất đai có liên quan trong hồ sơ hợp lệ thì cán bộ Tư pháp hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký chứng thực và vào sổ chứng thực.
- Bước 3: Trả kết quả: Sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký chứng thực, cán bộ Tư pháp hộ tịch chuyển cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giao hợp đồng cho hai bên đương sự và thu lệ phí theo quy định
+ Biên bản họp gia đình có chữ ký của các thành viên trong gia đình.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng bản chính.
+ Hợp đồng cho tặng 03 bộ.
+ Chứng minh thư nhân dân của vợ, chồng; bản sao số hộ khẩu gia đình cả 2 bên cho và tặng.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (Mẫu 11-HĐTA, mục II, Phụ lục I)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực Thu lệ phí theo giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối với lại đất đang sử dụng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
39