Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-131496-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: không quá 37 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân: Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy chứng nhận đăng ký khu vực khai thác khoáng sản nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có khoáng sản, thời gian từ 7h đến 11h30’ sáng; 1h30’ đến 5h chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)
Đối với cơ quan Nhà nước: - Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì yêu cầu cá nhân, tổ chức tiến hành bổ sung.
- Bước 2. Xem xét, giải quyết và trả kết quả: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét, thẩm định hồ sơ, chuyển thông tin sang Chi Cục thuế, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân xin cấp giấy chứng nhận.
- Tờ trình xin cấp giấy chứng nhận đăng ký khu vực khai thác khoáng sản;
- Phương án khai thác khoáng sản;
- Sơ đồ khu vực đăng ký khu vực khai thác khoáng sản trên nền bản đồ địa hình có tỷ lệ không nhỏ hơn 1:5.000, hệ thống tọa độ vuông góc VN 2000 (hoặc hệ tọa độ vuông góc UTM);
- Bản cam kết bảo vệ môi trường, kèm theo giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
- Văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với khu vực khai thác khoáng sản và văn bản thỏa thuận của tổ chức được nhà nước giao quản lý rừng (nếu là đất rừng thuộc các tổ chức quản lý).
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân xin cấp giấy chứng nhận đăng ký khu vực khai thác khoáng sản, có chứng thực của Công chứng nhà nước.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình xin cấp giấy chứng nhận đăng ký khu vực khai thác khoáng sản
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đăng ký khu vực khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản đặc thù (thủ công quy mô nhỏ) - Đắk nông
Số hồ sơ:
T-DKN-131496-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
25