Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-131812-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Địa chính cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận đơn, làm tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với hộ gia đình, cá nhân: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất
Đối với cơ quan nhà nước: - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ được giao phụ trách tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn ngày trả kết quả, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để đương sự bổ sung hồ sơ.
- Bước 2: Cán bộ địa chính đi thực địa kiểm tra, xác minh vị trí đất ngoài thực địa có liên quan đến hồ sơ.
- Bước 3: Sau khi có kết quả từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã nhận kết qủa theo quy định.
- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất/ tách hoặc hợp thửa đất/ thay đổi tên chủ sử dụng đất/ xin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- CMTND; Bản sao số hộ khẩu gia đình;
- Giấy tờ có liên quan đến chứng nhận quyền sử dụng;
- Bản cam kết.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu 7-CLCĐ, mục IV, Phụ lục I)
Tải về
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu 3-ĐĐ1, mục IV, Phụ lục I)
Tải về
Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất (Mẫu 6-TTHT, mục IV, Phụ lục I)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, tách hoặc hợp thửa đất, xin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-131812-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
23