Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-132239-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Lao động thượng binh xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với đối cá nhân: Người bị địch bắt tù đày nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, thời gian từ 7h đến 11h30 sáng; 1h30 đến 5h chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ)
Cơ quan nhà nước: - Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ được giao phụ trách tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, viết giấy biên nhận cho đối tượng, trường hợp hồ sơ không đầy đủ hướng dẫn cho các đối tượng bổ sung.
- Bước 2. Xem xét, giải quyết và trả kết quả: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Uỷ ban nhân dân cấp xã căn cứ các giấy tờ qui định để xác nhận vào bản khai của từng người, chuyển danh sách người đủ điều kiện kèm các giấy tờ trên về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội.
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ đến, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách kèm hồ sơ chuyển Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Lao động thương binh xã hội chuyển hồ sơ đến, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội căn cứ hồ sơ quyết định trợ cấp một lần.
- Bản khai cá nhân (mẫu số 11-TĐ1, mục VI, Phụ lục I).
- Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ; lý lịch Đảng viên; hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù.
- Quyết định trợ cấp một lần (mẫu số 11-TĐ2, mục VI, Phụ lục I) của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân (mẫu số 11-TĐ1, mục VI, Phụ lục I)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-132239-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28