Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-132292-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận vào hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Hộ kinh doanh cá thể; tổ hợp sản xuất; hợp tác xã; hộ gia đình: Nộp hồ sơ tham gia dự án vay vốn giả quyết việc làm tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã nơi có trụ sở, có hộ khẩu thường trú
Cơ quan nhà nước: Ủy ban nhân dân xã xem xét hồ sơ, nếu hợp lệ tiến hành xác nhận cho các đối tượng, trường hợp từ chối xác nhận phải nói rõ lý do
- Đối với Hộ kinh doanh cá thể; tổ hợp sản xuất; hợp tác xã:
- Dự án có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về trụ sở của đối tượng hiện đang đóng trên địa bàn (Mẫu số 2a, mục VII, Phụ lục I);
- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản dùng để thế chấp, cầm cố và bảo lãnh thế chấp (có công chứng);
Ngoài ra, tùy theo từng trường hợp cụ thể cần có một trong các giấy tờ sau:
+ Bản sao Hợp đồng hợp tác sản xuất, kinh doanh có chứng nhận của Ủy ban nhân dân xã (đối với Tổ hợp sản xuất);
+ Bản sao Giấy tờ chứng minh có đủ tiêu chí xác định trang trại theo quy định tại mục III Thông tư liên tịch số 69/2000/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổng cục Thống kê “Hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại” (đối với Chủ trang trại);
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề (đối với Hộ kinh doanh cá thể; Hợp tác xã; Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động theo Luật doanh nghiệp; Cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật);
+ Bản sao Quyết định thành lập (đối với Trung tâm giáo dục Lao động - xã hội);
- Đối với hộ gia đình:
+ Dự án có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã về hộ khẩu của chủ dự án (Mẫu số 2b, mục VII, Phụ lục I);
+ Đơn tham gia dự án của từng hộ có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã về hộ khẩu của đối tượng thường trú trên địa bàn (trong trường hợp là dự án nhóm hộ) (Mẫu số 1, mục VII, Phụ lục I).
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn tham gia dự án của từng hộ có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã về hộ khẩu của đối tượng thường trú trên địa bàn (trong trường hợp là dự án nhóm hộ) (Mẫu số 1, mục VII, Phụ lục I) (Đối với hộ gia đình)
Dự án có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã về hộ khẩu của chủ dự án (Mẫu số 2b, mục VII, Phụ lục I) (Đối với hộ gia đình)
Tải về
Dự án có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về trụ sở của đối tượng hiện đang đóng trên địa bàn (Mẫu số 2a, mục VII, Phụ lục I)(Đối với hộ kinh doanh)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đơn tham gia dự án vay vốn giải quyết việc làm - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-132292-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21