Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-132424-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động thương binh xã hội - Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: Người có công với cách mạng và con của người có công với cách mạng xin cấp sổ ưu đại giáo dục, đaog tạo nộp hồ sơ tại Phòng Lao động, Thương binh xã hội cấp huyện nơi có hộ khẩu thường trú, thời gian từ 7h đến 11h30 sáng; 1h30 đến 5h chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)
Đối với cơ quan Nhà nước: - Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: cơ quan tiếp nhận hồ sơ có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp pháp theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải thích hướng dẫn cho cá nhân biết bổ sung hồ sơ theo quy định.
- Bước 2. Xem xét, giải quyết và trả kết quả: Phòng Lao động, Thương binh xã hội kiểm tra bản khai đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, đối chiếu với hồ sơ của người có công thuộc phạm vi quản lý để lập 02 bản danh sách đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo kèm bản khai đề nghị cấp sổ, bản sao giấy khai sinh gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xét duyệt.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, xét duyệt danh sách đề nghị cấp sổ; ra Quyết định và cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi; chuyển sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo kèm Quyết định cấp sổ và 01 danh sách đề nghị cấp sổ đã được xét duyệt về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (có xác nhận của Trung tâm nuôi nếu người đó do trung tâm nuôi dưỡng quản lý; Đơn vị quân đội, công an nếu người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý; Ủy ban nhân dân cấp xã, đối với những trường hợp còn lại đang thường trú tại xã.
- Bản sao giấy khai sinh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với người có công và con của họ - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-132424-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23