Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-132444-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động thương binh xã hội - Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: Người có công hoặc thân nhân (trong trường hợp được truy tặng) lập bản khai (theo mẫu) kèm bản sao quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng. nộp hồ sơ tại Phòng Lao động, Thương binh xã hội cấp huyện nơi cư trú, thời gian từ 7h đến 11h30’ sáng; 1h30' đến 5h chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)
Đối với cơ quan Nhà nước: - Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: cơ quan tiếp nhận hồ sơ có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp pháp theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải thích hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân biết bổ sung hồ sơ theo quy định.
- Bước 2. Xem xét, giải quyết và trả kết quả: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động, Thương binh xã hội thẩm tra hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định.
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Phòng Lao động thương binh xã hội cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, xem xét trình Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ra quyết định trợ cấp ưu đãi, chuyển cho Phòng Lao động thương binh xã hội cấp huyện để trả cho đương sợ. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Bản sao quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc Bản sao Bằng Anh hùng.
- Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
- Bản khai kèm bản sao quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-132444-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26