Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-132596-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động thương binh xã hội - Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với hộ kinh doanh cá thể; tổ hợp sản xuất; hợp tác xã; hộ gia đình: Hộ kinh doanh cá thể; tổ hợp sản xuất; hợp tác xã; hộ gia đình chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp tại Phòng Lao động thương binh và xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú hoặc nơi có trụ sở, thời gian từ 7h đến 11h30 sáng; 1h30 đến 5h chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)
Cơ quan nhà nước: - Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Phòng Lao động thương binh và xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì yêu cầu bổ sung.
- Bước 2. Xem xét hồ sơ và trả kết quả: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thẩm định, sau đó trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xãphê duyệt. Trong thời hạn nêu trên, nếu không ra quyết định phê duyệt dự án thì cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Đơn tham gia dự án của từng hộ vay vốn giải quyết việc làm;
- Đối với Hộ kinh doanh cá thể; tổ hợp sản xuất; hợp tác xã: Dự án vay vốn giải quyết việc làm (có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) về trụ sở của đối tượng hiện đang đóng trên địa bàn; Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản dùng để thế chấp, cầm cố và bảo lãnh thế chấp (có công chứng);
Ngoài ra, tùy theo từng trường hợp cụ thể cần có một trong các giấy tờ sau: Bản sao Hợp đồng hợp tác sản xuất, kinh doanh có chứng nhận của Ủy ban nhân dân xã (đối với Tổ hợp sản xuất); Bản sao Giấy tờ chứng minh có đủ tiêu chí xác định trang trại theo quy định (đối với Chủ trang trại); Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề (đối với Hộ kinh doanh cá thể; Hợp tác xã; Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động theo Luật doanh nghiệp; Cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật); Bản sao Quyết định thành lập (đối với Trung tâm giáo dục Lao động - xã hội);
- Đối với hộ gia đình: Dự án có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã về hộ khẩu của chủ dự án; Đơn tham gia dự án của từng hộ có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã về hộ khẩu của đối tượng thường trú trên địa bàn (trong trường hợp là dự án nhóm hộ).
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn tham gia dự án của từng hộ vay vốn giải quyết việc làm
Tải về
Dự án vay vốn giải quyết việc làm
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Lập hồ sơ dự án vay vốn giải quyết việc làm (có mức vốn vay dưới 100 triệu đồng) - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-132596-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23