Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-133164-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính kế hoạch - Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với doanh nghiệp: Trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác thì tổ chức, cá nhân nộp giấy đề nghị nêu rõ lý do xin cấp lại tới Phòng Đăng ký kinh doanh. thời gian từ 7h đến 11h30 sáng; 1h30 đến 5h chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)
Đối với cơ quan nhà nước: - Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ Phòng Tài chính kế hoạch tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ sẽ được hướng dẫn để tiếp tục hoàn chỉnh.
- Bước 2. Xem xét, xử lý hồ sơ hồ sơ và trả kết quả: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là số đã được cấp trước đây.
- Đơn đề nghị cấp lại đăng ký kinh doanh;
- Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã bị hư hại.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký cấp lại Đăng ký kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-133164-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Đăng ký kinh doanh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
42