Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-133178-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính kế hoạch - Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với hợp tác xã: Khi lập chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác xã phải gửi thông báo tới Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, thời gian từ 7h đến 11h30 sáng; 1h30 đến 5h chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
Nội dung thông báo gồm có: Tên và địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã; Ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã; Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập; tên phải kèm theo chữ “Chi nhánh” đối với đăng ký thành lập chi nhánh và chữ “Văn phòng đại diện” đối với trường hợp đăng ký thành lập văn phòng đại diện; Họ tên, số chứng minh nhân dân, chữ ký và nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã; Tên và địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện; Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện; Họ tên, nơi cư trú, số chứng minh nhân dân của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
Đối với cơ quan nhà nước: - Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ Phòng Tài chính kế hoạch tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ sẽ được hướng dẫn để tiếp tục hoàn chỉnh.
- Bước 2. Xem xét, xử lý hồ sơ hồ sơ và trả kết quả: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ Phòng Tài chính kế hoạch tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cho hợp tác xã. Trường từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Thông báo mở chi nhánh hợp tác xã;
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cử người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện và biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã;
- Xác nhận đã hoàn tất thuế của Chi cục Thuế.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo lập chi nhánh/văn phòng đại diện hợp tác xã
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp 100.000 đ/lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-133178-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28