Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-136928-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đắk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức, Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ công bố hợp quy theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đắk Nông, Khu hành chính Sùng Đức, đường Đăm Bri, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Thời gian nộp hồ sơ: Sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 00, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 (thứ hai đến thứ sáu)
Bước 2: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đắk Nông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp các giấy tờ trong hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ: Ghi Giấy biên nhận và hẹn ngày trả hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn và bổ sung hồ sơ.
Bước 3: Các tổ chức, Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đắk Nông, Khu hành chính Sùng Đức, đường ĐămBri, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy (bên thứ ba):
 Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục XI của Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy (ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN, ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ);
 Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường với quy trình kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp;
 Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng).
Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:
 Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục XI của Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy (ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN, ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ);
 Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng);
 Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có);
 Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại phụ lục XIII của Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy (ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN, ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ); hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;
 Kế hoạch giám sát định kỳ;
 Báo cáo đánh đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu bản công bố hợp chuẩn/hợp quy (Phụ lục XI)
Mẫu kế hoạch kiểm soát chất lượng (Phụ lục XIII)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận công bố hợp quy - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-136928-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
32