Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-136982-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức, Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa – Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông, Khu hành chính Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Thời gian nộp hồ sơ: Sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 00, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 (thứ hai đến thứ sáu)
Bước 2: Bộ phận một cửa – Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp các giấy tờ trong hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ: Ghi Giấy biên nhận và hẹn ngày trả hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn và bổ sung hồ sơ.
Bước 3: Các tổ chức, Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa – Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông, Khu hành chính Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Đơn đề nghị cấp giấy phép
Khai báo cơ sở bức xạ
Khai báo thiết bị X-quang
Khai báo người phụ trách an toàn bức xạ
Khai báo nhân viên bức xạ
Bản đánh giá an toàn bức xạ
Bản số liệu đo bức xạ của phòng X-Quang
Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ
Chứng chỉ đào tạo ATBX của người phụ trách an toàn bức xạ
Hợp đồng theo dõi liều cá nhân giữa cơ sở và đơn vị làm dịch vụ đo liều
Tài liệu kỹ thuật về thiết bị X-quang
Phiếu kiểm định máy còn thời hạn
Nội quy làm việc của cơ sở
Qui trình vận hành thiết bị X-quang
Lý lịch nguồn bức xạ (nếu có)
Hồ sơ nghiệm thu xây dựng đối với phòng đặt nguồn PX, các tính toán che chắn
Quyết định thành lập cơ sở bức xạ hoặc giấy phép kinh doanh
Bản sao hồ sơ liều BX của các nhân viên BX thời gian 3 năm gần nhất (Nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đánh giá an toàn bức xạ
Đơn đề nghị cấp giấy phép
Khai báo cơ sở bức xạ
Khai báo người phụ trách an toàn bức xạ
Khai báo nhân viên bức xạ
Khai báo thiết bị X-quang
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Khai báo, cấp giấy phép hoạt động liên quan đến thiết bị bức xạ (X-quang trong y tế) - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-136982-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Năng lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
34