Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-137401-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Đăk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân xin cấp lại thẻ: Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Đăk Nông (Khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông).
Đối với cơ quan cấp phép: Bước 1- Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại văn phòng Sở Công Thương tỉnh Đăk Nông.
- Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ theo quy định.
- Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính (ngày nghỉ theo quy định) cụ thể như sau:
Sáng từ 07 giờ 30 phút- 11 giờ 00 (riêng sáng thứ hai từ 08 giờ 30 phút).
Chiều từ 14 giờ 00 phút- 16 giờ 30 (riêng chiều thứ 6 đến 15 giờ 30 phút).
Bước 2 - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Đăk Nông.
- Chuyên viên trả kết quả kiểm tra và giao thẻ cho người đến nhận. Trong trường hợp người nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Như bước 1.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Đối với kiểm tra viên điện lực của đơn vị Điện lực hoạt động trên địa bàn tỉnh:
- Có trình độ trung cấp chuyên ngành về điện trở lên đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện; trình độ trung cấp chuyên ngành điện hoặc công nhân kỹ thuật điện từ bậc 5/7 trở lên đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện;
- Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý lưới điện, phân phối điện và kinh doanh điện từ ba năm trở lên;
- Đã được bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện;
- Nắm vững các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật điện, an toàn điện, các quy định hiện hành về hoạt động điện lực và sử dụng điện; Có khả năng nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng của công tác kiểm tra;
- Đủ sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan.
2. Đối với Kiểm tra viên điện lực của cơ quan chuyên môn cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
- Có trình độ cao đẳng về chuyên nghành về điện trở lên.
- Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động điện lực, và sử dụng điện hoặc làm công tác quản lý kỹ thuật, kinh doanh điện từ 03 năm trở lên.
- Đã được bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện.
- Nắm vững các tiêu chuẩn quy trình, quy phạm kỹ thuật điện, an toàn điện, các quy định hiện hành về hoạt động điện lực và sử dụng điện; có khả năng nghiên cứu phát hiện, phân tích, tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng công tác của kiểm tra.
- Đủ sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan.
+ Đối với Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực.
- 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm.
- Công văn đề nghị cấp lại thẻ.
- Thẻ Kiểm tra viên điên lực đối với trường hợp thẻ bị hỏng.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại thẻ kiểm tra viên điện lực trường hợp bị mất hoặc bị hỏng thẻ - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-137401-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Điện lực
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16