Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-137720-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức, Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa – Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông, Khu hành chính Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Thời gian nộp hồ sơ: Sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 00, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 (thứ hai đến thứ sáu)
Bước 2: Bộ phận một cửa – Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp các giấy tờ trong hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ: Ghi Giấy biên nhận và hẹn ngày trả hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn và bổ sung hồ sơ.
Bước 3: Các tổ chức, Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa – Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông Khu hành chính Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép
Phiếu khai báo về các thay đổi so với hồ sơ xin cấp Giấy phép trước
Bản báo cáo tình hình an toàn bức xạ trong thời hạn của giấy phép trước
Bản sao giấy phép hết hạn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
theo bảng: Phí thẩm định. - Lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn Giấy phép hoạt động liên quan đến thiết bị bức xạ (X-quang trong y tế) - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-137720-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Năng lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
60