Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-138686-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ nộp hồ sơ tại Phòng một cửa Sở Xây dựng, thời gian từ 7h đến 11h30’ sáng; 1h30’ đến 5h chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ)
Đối với cơ quan nhà nước: - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Phòng Kiến trúc, quy hoạch phát triển đô thị Sở Xây dựng cử cán bộ đủ năng lực, chuyên môn để tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp tạm giấy phép xây dựng.
- Bước 2: Kiểm tra, giải quyết và trả kết quả: Cấp Giấy phép xây dựng trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Xây dựng có trách nhiệm cấp cho tổ chức, cá nhân Giấy phép xây dựng tạm. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tròng vung đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện thì chỉ được cập giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch.
Cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng.
- Đơn xin cấp tạm Giấy phép xây dựng theo mẫu.
- Bản cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng.
- Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
- Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép 100.000đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
26