Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-138917-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ nộp hồ sơ tại Phòng một cửa Sở Xây dựng, thời gian từ 7h đến 11h30’ sáng; 1h30’ đến 5h chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ).
Khi đến nộp hồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận đăng ký văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam người nộp hồ sơ xuất trình toàn bộ các giấy tờ liên quan đến thủ tục hành chính này để công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra và đối chiếu.
Đối với cơ quan nhà nước: - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Sở Xây dựng kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
- Bước 2: Kiểm tra, giải quyết hồ sơ và trả kết quả: Trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân, Sở Xây dựng xem xét hồ sơ nếu đủ điều kiện đăng ký Văn phòng điều hành công trình của nhà thầu nước ngoài thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký Văn phòng điều hành công trình của nhà thầu nước ngoài cho tổ chức cá nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nói rõ lý do.
- Đơn xin đăng ký Văn phòng điều hành theo mẫu quy định.
- Bản sao có chứng thực giấy phép thầu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký Văn phòng điều hành
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chưa có văn bản quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đăng ký Văn phòng điều hành công trình của nhà thầu nước ngoài - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-138917-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Đấu thầu, Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
32