Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-139437-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Sở Giáo và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bằng Điều chỉnh trên văn bằng chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức ( trường Trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục thường xuyên): * Chuẩn bị hồ sơ gồm:
1- Đối với cá nhân:
- Đơn xin điều chỉnh ( mẫu M02);
- Bằng tốt nghiệp (chứng chỉ);
- Bản sao khai sinh (kèm bản chính để đối chiếu);
- Bản chụp hộ khẩu (kèm bản chính để đối chiếu);
- Bản photocopy Giấy Chứng minh nhân dân (kèm bản chính để đối chiếu);
- 01 ảnh 3x4 cm / 01 bản;
- Lệ phí;
2- Đối với tổ chức (trường, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên);
- Giấy giới thiệu; Công văn xin xin điều chỉnh văn bằng chứng chỉ;
- Danh sách xin điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ;
- Bản sao giấy khai sinh hoặc quyết định; công văn cải chính hộ tịch do cơ quan có thẩm quyền cấp .
Đối với cơ quan nhà nước (phòng một cửa – văn phòng sở Giáo dục & Đào tạo): - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: cán bộ công chức tiến hành tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết hẹn cho cá nhân, hoặc tổ chức. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hương dẫn cho … bổ sung.
- Bước 2 : Xem xét hồ sơ .
- Bước 3 : chuyển hồ sơ đến phòng kiểm tra & Đo chất lượng giáo dục ra Quyết định điều chỉnh văn bằng , chứng chỉ.
- Bước 4 : Trình lãnh đạo ký quyết định .
- Bước 5 : Vào sổ cấp phát, đính chính và trả kết quả cho tổ chức cá nhân.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có quyết định cải chính, bổ sung hoặc thay đổi hộ tịch
1- Đối với cá nhân:
- Đơn xin điều chỉnh ( mẫu M02);
- Bằng tốt nghiệp (chứng chỉ);
- Bản sao khai sinh ( kèm bản chính để đối chiếu );
- Bản chụp hộ khẩu ( kèm bản chính để đối chiếu );
- Bản photocopy Giấy Chứng minh nhân dân ( kèm bản chính để đối chiếu );
- 01 ảnh 3x4 cm / 01 bản;
- Lệ phí.
2- Đối với tổ chức (trường,THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
- Giấy giới thiệu; Công văn xin xin điều chỉnh văn bằng.
- Danh sách xin điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ.
- Bản sao giấy khai sinh hoặc quyết định; công văn cải chính hộ tịch do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin điều chỉnh hộ tịch trên văn bằng- chứng chỉ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Điều chỉnh 3500 đồng/văn băng, chứng chỉ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh chi tiết hộ tịch trên Văn bằng, Chứng chỉ - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-139437-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Chức danh, bằng cấp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26