Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-139502-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo, Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Theo kế hoạch thông báo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: Chuẩn bị hồ sơ gồm: Đăng ký nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị. Hồ sơ xin việc của cá nhân
Đối với cơ quan nhà nước: - Bước 1: Phát hành công văn đăng ký nhu cầu tuyển dụng đến các đợn vị trực thuộc.
- Bước 2: Tổng hợp nhu cầu.
- Bước 3: Xây dựng phương án tuyển dụng.
- Bước 4: Trình phê duyệt phương án, thành lập hội đồng tuyển dụng, các tổ giúp việc cho hội đồng, thông báo kế hoạch tổ chức tuyển dụng.
- Bước 5: Phát hành và thu nhận hồ sơ.
- Bước 6: xữ lý dữ liệu.
- Bước 7: Họp xét tuyển.
- Bước 8: Báo cáo kết quả về Sở Nội vụ, thông báo kết quả tuyển dụng, ban hành quyết định tuyển dụng.
- Thống kê nhu cầu tuyển dụng.
- Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng, thành lập các tổ giúp việc.
- Thông báo kế họach và lịch tổ chức thực hiện tuyển dụng.
- Danh sách đăng ký tuyển dụng.
- Biên bản họp xét của hội đồng tuyển dụng.
- Quyết định công nhận kết qủa tuyển dụng.
- Quyết định tuyển dụng.
- Hồ sơ cá nhân dự tuyển.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-139502-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo, Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
18