Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-139758-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Đăk Nông (tại khu Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).
Khi tiếp nhận, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ.
+ Đối với loại công việc theo quy định thì viết giấy hẹn khi hồ sơ của tổ chức, cá nhân đã đầy đủ và đúng quy định.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp trả lại cho tổ chức, cá nhân để hoàn chỉnh hoặc bằng văn bản trong 03 ngày (nếu nhận qua đường công văn…); đồng thời hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung.
+ Trường hợp yêu cầu của tổ chức, cá nhân không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.
- Khi tiếp nhận hồ sơ phải vào sổ công văn đến, viết phiếu chuyển vào sổ công văn đến và lưu trữ tại cơ quan.
Xử lý hồ sơ: Sau khi tiếp nhận, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Đăk Nông chuyển hồ sơ đến lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Đăk Nông để có ý kiến chỉ đạo trực tiếp cho phòng Quản lý thương mại, phòng Quản lý thương mại cử chuyên viên xừ lý hồ sơ theo quy định, trình lãnh đạo xét duyệt xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại, trường hợp từ chối cấp có văn bản trả lời và nêu lý do
Giao trả kết quả giải quyết: Sau khi hoàn tất các khâu xử lý hồ sơ của khách hàng, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Đăk Nông (tại khu Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) đóng dấu, vào sổ và trả kết quả cho tổ chức cá nhân theo phiếu hẹn, thu phí, lệ phí theo quy định; đồng thời vào sổ theo dõi; lưu bản photo kết quả.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính (ngày nghỉ theo quy định) cụ thể như sau:
Sáng từ 07 giờ 30 phút- 11 giờ 00 (riêng sáng thứ hai từ 08 giờ 30 phút).
Chiều từ 14 giờ 00 phút- 16 giờ 30 (riêng chiều thứ 6 đến 15 giờ 30 phút).
a) Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại (Theo mẫu 1- KM, mục XI, Phụ lục I).
b) Thể lệ chương trình khuyến mại (Theo mẫu 2- TLKM, mục XI, Phụ lục I).
c) Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng.
d) Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại.
đ) Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có).
e) Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thể lệ chương trình khuyến mại (Theo mẫu 2- TLKM, mục XI, Phụ lục I)
Tải về
Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại (Theo mẫu 1- KM, mục XI, Phụ lục I)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông - Đăk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-139758-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Xúc tiến thương mại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25