Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-139847-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị thực hiện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục theo quy định của pháp luật
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hàng năm vào tháng 6 và tháng 12, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào các văn bản pháp luật về chế độ tiền lương hiện hành, tiến hành họp, xét và lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tương đương
* Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tương đương;
- Văn bản đề nghị nâng bậc lương của cơ quan, đơn vị;
- Danh sách đề nghị nâng bậc lương;
- Bản sao quyết định lương hiện hưởng;
* Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tương đương;
- Bản quy định về tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ban hành sau khi trao đổi với cấp ủy và Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp (gửi 01 lần);
- Bản sao quyết định khen thưởng; bằng khen, giấy khen.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên và nâng trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tương đương - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-139847-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
27