Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-140925-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm trợ giúp pháp lý
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Đối với vụ việc đơn giản người thực hiện trợ giúp pháp lý phải tư vấn ngay; - Đối với vụ việc phức tạp hoặc hồ sơ yêu cầu tư vấn gửi qua đường bưu điện thì tư vấn bằng văn bảnkhông quá 15 ngày kể từ ngày thụ lý hoặc ngày nhận đủ giấy tờ bổ sung - Đối với vụ việc cần điều tra, xác minh thì thời hạn trả lời tư vấn có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản tư vấn pháp luật; Thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng được trợ giúp pháp lý đến yêu cầu tổ chức hoặc người thực hiện trợ giúp pháp lý tư vấn vụ việc hoặc gửi hồ sơ yêu cầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tư vấn pháp luật qua bưu điện
Bước 2: Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc người thực hiện trợ giúp pháp lý kiểm tra, thụ lý vụ việc và phân công người thực hiện trợ giúp pháp lý, nghiên cứu, xác minh hồ sơ, tài liệu và tư vấn cho đối tượng. Trường hợp chưa đủ giấy tờ thì hướng dẫn người được trợ giúp pháp lý bổ sung giấy tờ hợp lệ
Bước 3: Trường hợp có căn cứ từ chối thì viết vào bản từ chối nêu rõ lý do
Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý
Giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý (Bản sao hoặc bản chụp có đối chiếu bản chính)
Giấy tờ liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý (bản sao hoặc bản chụp từ bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (Mẫu số 02-TP-TGPL)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-140925-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35